Gjedhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130211-68

Fredningsnr.
15073

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Rohøj", 2 x 14 m, noget flad top, siderne firkantet af- pløjet, lidt udhulet i SV, N og Ø. NV-side aftrampet til stejlbrink. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Risum Byes Mark findes en stor Höi, Gjedhöi, der nogenlunde er i Behold, og en lille flad én uden Navn [sb. ?] nede ved Stranden paa den gamle Fjordremme. Den er opfört af Gruus og Østersskaller.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höjrest. 22.00 i Tværm (oprind). 2.00 h. Top planeret til Flade, 8.00 i Kvadrat. Siden mod N, Ø og V forrodet og udslæbt, mod S afgravet. Fod afplöjet i Firkant. Græsgroet i Ager. S 1869: "Gjedhöj", stor, ret vel bevaret. S 1874-75: nu gjennemgravet, hvorved er funden en Slibesten, 1.00 l., 0.60 br., med en 0.10 - 0.12 dyb Slibefure.

1941 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj 2 x 14 m. meget flad 9 a 10 m bred foroven. Siderne noget nedpløjet saa den har en næsten firkantet Form og staar med ældre græsklædt Skred i alle Sider. Fredningsv.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rohøj" 2 x 14 m, noget flad top siderne firkantet afpløjede, lidt udhulet i SV, N og Ø. NV-siden aftrampet til stejlbrink. Græs i ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.Græsklædt i ager.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mindre høj med flad top i dyrket mark, pløjet firkantet omkring højen.

Litteraturhenvisninger  (0)