Øster Bording
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130301-52

Fredningsnr.
24107

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Øster Bording, matr.nr. 3e: Den nordlige trediedel af en høj, ca. 3 x 18 m. I top 1-1,5 m dyb sænkning. Siderne mod syd, vest og nordvest stejlt af- gravede. Lyngklædt. Hvinningdal, matr.nr. 8ax: Den sydøstlige trediedel af høj i skel til matr.nr. 3e af Øster Bording og matr. 2f af Overgård. Overgård, matr.nr. 2f: Den nordvestlige trediedel af høj i skel til matr.nr. 3e af Øster Bording og matr. 8ax af Hvinningdal.
Undersøgelsehistorie  (8)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, c. 10 F. høi. Betydelig Gravning i Overdel og Side, men Grunden næppe fortstyrret. Bevoksning: 1989: Løvtræer

1937 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vest-, Nord- og Sydsiden stejlt afgravede; Hul i Top.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[På matr. 3e af Ø. Bording liggger] Den nordøstlige trediedel af en høj 3 x 18 m. I top 1-1,5 m dyb sænkning. Siderne mod syd, vest og nordvest stejlt afgravede. Lyngklædt. Den sydøstlige trediedel af ovennævnte høj [ligger på matr. Hvinningdal 8ax]. Den nordvestlige trediedel af ovennævnte høj. j. nr. 229/51 [på matr. nr. Overgårde 2f].

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 229/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med gamle ind- og afgravninger synlige i top, og står som beskrevet i fredningstekst. Bevoksning: 1989: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. I ager. Meget ujævne sider især mod nord. Bevokset med forskellige slags løvtræer. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)