Hvinningdal

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130301-92

Fredningsnr.
241010

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, ca. 3,5 x 20 m. Top affladet. Siderne afgravet i 1-2 m's højde, nu eftergroede. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie

1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 10-11 F. høi, 60 F. i Tværmaal, fuldstændig bevaret.

1901 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fra 92-93 antagelig B 7450-51 og B 7454.

1937 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937: Uforandret.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3,5 x 20 m. Top affladet. Siderne afgravet i 1 - 2 m. Højde, nu eftergroede. Græsklædt.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med løvtræer, lave bærbuske, græs og lidt gyvler. Beliggende i skov/grønt område.


Billeder

Oversigtsfoto set fra NV
Oversigtsfoto set fra S