Funder
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130303-8

Fredningsnr.
240989

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,5 x 15 m. Nordlige fjerdedel bortgravet i gammel tid, nu 1,75 m stejl brink. Siderne mod øst og syd indgår i haveanlæg. Beplantet med græs, buske og blomster, tildels i anlæg med mindre sten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 8-9 F. høi, stærkt forstyrret ved Gravninger, men hele Midten urørt. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,5 x 15 m. Nordlige Fjerdedel bortgravet i gl. Tid, nu 1 3/4m. stejl Brink. Siderne mod Ø. og S. indgaar i Haveanlæg. Beplantet med Græs, Buske og Blomster tildels i Anlæg med mindre Sten.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af firkantet grundplan, i S med delvis stensat fod, indgående delvis i have. N-siden i ca. 2 m høj afgravningsbrink, umiddelbart foran hvilken er opført et udhus. Talrige bygninger af nyere dato samt andre terrænændringer inden for 53-zonen. Bl.a.kan nævnes: - tilbygning (ca 10-20 år gl) på stuehusets S-side umiddelbart Ø for højen. - div. moderniseringer m.v. af avlsbygninger på ejendommen. - Udstykning af ny ejendom ca. 50 m syd for højen, med moderne stuehus, nyanlagt have, svømmepøl etc. Disse tilføjelser og terrænændringer bør lovliggøres. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med en busk på siden mod NØ samt to træer på vestsiden. Desuden græs.

Litteraturhenvisninger  (0)