Rævshale

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130305-68

Fredningsnr.
240924

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,5 x 16 m, udgravning i midten, tildels lyngklædt. ØNØ for gården.
Undersøgelsehistorie

1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, c. 5 F. høi, udgravet i Midten. Bevoksning: 1989: Græs

1926 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 69, 66 og 68] Mindre Høje. Udgravninger i Toppen, sandsynlig fra Stenalderen. Bevoksning: 1989: Græs

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16 x 1½ m. Udgravning i Midten; tildels lyngklædt ØNØ for Gaarden.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, i hvis midte en ca. meterdyb nedgravning, 5-6 m i diameter. Hele vejen rundt om højen er på opgivet ager plantet gran og fyr (nyplantet for ca. 3 år siden) i Ø indtil 1,5 m fra højfoden, i V ca. 5 m, i N og S omkring 10 m. Bevoksning: 1989: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden gran og fyr omkring højen. Højen er frahegnet. Bevokset med græs og gyvler. Beliggende i græsmark.