Stenholt

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130305-123

Fredningsnr.
240910

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Stenrække, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2 x 14 m; dybt hul i midten, ellers velbevaret. NMI.: Sydlig, i Stenholt skov. Det gl. tinglysningsdok. af 18/3-1938 aflyst og erstattet af nyt dokument i 1989 med følgende tekst: Gravhøj og stenrække. Gravhøj, 15 m i diameter, 2 m høj. I toppen en nedgravning, 2 m i nord-syd, 1,5 m i øst-vest og 0,5 m dyb. Højen har jorddækkede randsten. Fra gravhøjens fod i syd og 35 m i sydlig retning forløber to uregelmæssige stenrækker af delvis synlige, delvis jorddækkede sten. De synlige sten er i størrelsen fra 40 x 30 cm til 120 x 50 cm og kan registreres i et antal på 25-30. Stenene rager indtil 35 cm op over skovbunden. I sydenden af stenrækken findes en 4 x 3 m stor koncentration af jorddækkede tætliggende sten. Det fredede areal med stenrækken udgør ialt 38 x 8 m. Både gravhøjen og arealet med stenrækken er græsklædte med træer i egeskov.
Undersøgelsehistorie

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 14 x 2 m.; dybt Hul, Midten ellers velbevaret. Sydlig, i Stenholt Skov.

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenrøs el. Høj, 2 x 14 m. Bevoksning: 1989: Løvtræer

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med lille topkrater ca. 1,5x1 m, 0,5 m dybt, omkring hvilket flere sten (hovedsagelig håndsten) ligger opvæltet. Iøvrigt velbevaret og smuk. 1-2 m foran sydlige højfod ligger to store sten, hvoraf ihvertfald den ene meget ligner en væltet bautasten. (I 1989 tinglyst under ny beskrivelse v/Torben Dehn). Bevoksning: 1989: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stenene omkring hullet i toppen ses ikke mere (er evt. groet til). Højen er græsklædt.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj med stenrække. I skov. Tophul i højen som tidligere beskrevet. Bevokset med græs og bregner.

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum


Billeder

Oversigtsfoto set fra S
Oversigtsfoto set fra S
Stencirklen mod syd set fra S
Stencirklen mod syd set fra S
Oversigtsfoto af højen set fra NØ
Oversigtsfoto af højen set fra NV
Oversigtsfoto af højen set fra S