Lille Aarhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130403-10

Fredningsnr.
180612

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 14 m x 20 m (N-S). En del af østsiden bortgravet, men alt tilgroet. Græsgroet i ager. NMI.: Tingl. 9/5 1950.
Undersøgelsehistorie  (7)
1872 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
De 3 største og høiest liggende Høie i Sognet ere: [sb 44] Store Rævhøi, [sb 33] Sønderhøi og [sb 10] Lille Aarhøi. Lille Aarhøi, Vest herfor [gravhøjen sb 33] paa Matr. No 4, er en mindre Høi, som der er gravet i paa alle Sider.

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nogenlunde bevaret Høj, 3.25 m. høj (maalt fra Ø.); Tværmaalet oprindeligt c. 20 m., nu kun 17 m; Top og Side ere afgravede i ældre Tid. I Top mod S., SØ., Ø., MV. fire mindre, lavere Sænkninger. Fod afpløjet særlig mod N og V. Ligger græsgroet i Ager. Søgtes forgæves fredlyst. S 1872: en mindre, afgravet Høj (afsat for nordligt). "Lille Aarhøj". Findes paa Generalstabens Maalebordsblad.

1939 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj, 2½ m. høj. Bredden i Ø-V 16 m. i S-N. 15 m. noget afgravet og nedtraadt i Siderne. Overfladen jævn. Centralen synes urørt. Fredningsværdigt. Ejeren Gaardejer N. Nielsen, "Bundgaard" Hem pr. Hem.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2½ x 14 x 20 m (N-S). En del af Østsiden bortgravet, men alt tilgroet. Græsgroet i ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs, på sydsiden et træ og lidt buskads.

Litteraturhenvisninger  (0)