Skihøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130404-13

Fredningsnr.
18061

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Lillehøj" 4,40 x 25 x 20 m. Fra vestsiden er bortkørt ca. 6 m og den står nu med en næsten lodret nøgen væg. Fra højfoden i NØ op over centret er et ældre nu græsklædt skår ca. 4 m bred og 1,5 m dyb. Højen ligger smukt i terrainet. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (9)
1872 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skihøi, eller Skivhøi, som ligger paa et Hjørne sydøstligt i Sognet, er ogsaa en temmelig stor og høitliggende Høi. Der er gravet langs ned i den nordøstlige Side af den; men det seer ud til at være en Deel Aar siden det er sket.

1898 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 267/98
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 569/11
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Medtaget Høj, 28 m. i Tværm., 5 m. høj. Fra Top ned gennem Siden ud til Foden mod NØ et 5 m. br., 1 m. d. Skaar. Siden mod NV og V stejlt afgravet i den fulde Højde; mod N mindre Stejlt afgravet. Foden bortpløjet; mod S afskaaret af et Dige. Ligger grægroet i Ager. Søgtes forgæves fredet. (I sin Tid (c. 1900) fredet af Lærer Krogh, men Fredningen godkendtes ikke af Museet). S 1872: "Skihøj" eller "Skivhøj", en ret stor Høj med Spor af gammel Udgravning. -Findes paa Generalstabens Maalebordsblad med Betegnelsen"Lillehøj".

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Lillehøj" 4,40 x 25 x 20. Fra Vestsiden er bortkørt ca. 6 m. og den staar nu med en næsten lodret nøgen Væg. Fra Højfoden i NØ op over Centret et ældre nu græsklædt Skaar ca. 4 m. bredt og 1,5 m. dybt. Højen ligger smukt i Terrainet. Græsklædt.

1941 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj kaldes "Lillehøj" nu 25 m br. i S-N og ca. 20 m br. i Ø-V og 4,4 m høj. Fra Vestsiden er bortkørt ca. 6 m og staar nu med en næsten nøgen lodret Væg. Fra Højfoden i NØ op over Centret er udgravet en ældre nu græsklædt skaar ca. 4 m br. og indtil 1½ m dyb. Højen ligger smukt [[og frit i Terrainet.]]

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)