Hindborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130402-43

Fredningsnr.
17061

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 10 m (Ø-V) x 15 m (N-S). Et par meter af østsiden bortskåret af skel mod Dølby S. I top og sider en del huller fremkommet ved gravning efter ræve. Græsklædt. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav, flad Høj, 13 m. i Tværm., 1.25 m. høj. Overfladen ujævn og forrodet; nær Midten en mindre Kule; Siden mod S. afgravet, mod Ø. bortskaaren af svært Dige og Grøft. Græs- og lynggroet i Ager og Hede.

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,5 x 10 m. (ØV) x 15 m. (N-S) Et Par Meter af Østsiden bortskaaret af Skel mod Dølbo S. I Top og Sider en Del Huller fremkommen ved Gravning efter Ræve. Græsklædt i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græs- og lyngklædt Høj. Østsiden bortskaaret af Skel mod Dølby S. Bredden i Ø-V 9 m i S-N 13 m. og 1/4 m høj. Den er ganske ødelagt ved Gravninger efter Ræve og ikke fredningsværdig. Da Centralgraven kan være i Behold bør den undersøges.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt med et par træer, i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)