Lille Mosehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130405-7

Fredningsnr.
180611

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 15 m. Ujævn, men tilgroet overflade. Bevokset med gran og fyr i plantage. NM I: Tingl. 9/5 1950.
Undersøgelsehistorie  (8)
1872 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Hvidbjerg Sogn findes 7 Høie, hvoraf de 5 ere ganske smaa og lave. 3 Høie ere sløjfede. Det er mærkeligt at Høiene i dette Sogn ligge lavt og at der ingen Høie findes paa den høie Mark omkring ved Kirken. Ogsaa de sløifede Høie have ligget lavt. Lille Mosehøi [sb. 7], Øst herfor [sb. 18], og Veilhøi [sb. 8], endnu længere mod Øst, ere ganske sma og lave Høie, der tillige med den forannævnte [sb. 18] ligger paa det flade og lave Moseland i den sydlige Del af Sognet.

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet Høj, 13 m. i Tværm., 1 m. h. Gennem den i SØ-NV et smalt, tilgroet Skaar, godt 2 m. vidt, 0.5 dybt. Ligger lynggroet i Hede. S 1872: Lille Mosehøj, lille og lav Høj. Findes paa Generalsteabens Maalebordsblad.

1911 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet Høj, 13 m. i Tværm., 1 m. h. Gennem den i SØ-NV et smalt, tilgroet <>, godt 2 m. vidt, 0.5 dybt. Nu delvis lynggroet i Plantage. Strandgaard 1872 lille Mosehøj, lille og lav Høj. Findes paa Generalstabens Maalebordsblad.

1949 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 15 m. Ujævn men tilgroet overflade. Bevokset med gran og fyr i plantage.

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i skov.

Litteraturhenvisninger  (0)