Bønding
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130405-19

Fredningsnr.
180610

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Hvidbjerg matr.nr. 46c: Høj i skel til matr.nr. 46 a af Hvidbjerg Tingl.: 6/10 1911. Gdr. Peter Lidegaard,Bønding,(46a) og Johanne Gårdsted, enke efter husmand Anders Kr. Gaardsted, (46c). Afmærkn.: MS 1900, lærer Krogh. Høj, 2,5 x 22 m. Mod nord en tilgroet ca. 3 m bred kløft fra fod til højmidte, nu ca. 1 m dyb. Ved søndre fod et par mindre, tilgroede fordybninger. Græs- og lynggroet med en række graner.
Undersøgelsehistorie  (9)
1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 18.5 i Tværm., 2 m. høj. Fra Fod mod NØ indtil Top en ret dyb, 2.5 m br. Gravning efter Ræv. Fod mod N bortgravet og afpløjet; Fod med S. forstyrret ved Anlæg af Kartoffelkuler. Den vestre Halvdel tilplantet. MS mod N. Den østre Halvdel beliggende paa Matr. Nr. 46a, den vestre paa 46c. Fredlyst paa gale Matr. Nr. (henholdsvis 3 og 4) af Grdr. Peder Pedersen (jvnf. Høj [sb.] Nr. 18) og Grdr. Peder Nielsens Enke, begge af Bønding. Tingl. 1976 1898. Ny Tinglæsning paa rette Matr. Nr. 6/10 1911. S 1872: en sløjfet Høj (anfører Sagn om Ellefolk). - Findes paa Matrikelskortet og Generalstabens Maalebordsblad.

1911 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 18,5 m Tværm. 2 m høj. Fra Fod mod NØ indtil Top En ret dyb 2,5 br. Gravning efter Ræve. Fod mod N. bortgravet og afpløjet Fod mod S. forstyrret ved Anlæg af Kartoffelkule. Den vestre Halvdel tilplantet. MS mod N. Den østlige Halvdel beliggende paa Matr. Nr. 46 a. Fredl. paa gale Matr. Nr. (henhv. 3 og 4) af Gdr. Peder Pedersen <<(Jvnf.>> Høj (sb.) Nr. 18) og Gdr. Peder Nielsens Enke begge af Bønding. Tingl. 10/6 1911. <> 1872 en sløjfet Høj (anført Sagen om Ellefolk). Findes paa Matr.kort og Generlastabens Maalebb.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2½ x 22 m. Mod Nord en tilgroet ca 3 m bred kløft fra for til høj-midte, nu ca 1 m dyb. Ved søndre fod et par mindre, tilgroede fordybninger. Græs- lynggroet med en række graner.

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mod nord og vest helt tilgroet med hyben.

Litteraturhenvisninger  (0)