Hvidbjerg Kirke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130405-31

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Kirkegaarden ligger lige SØ f. Vaabenhusdøren en Runesten (se Thorsen). Den rager kun 0.25 op over Jordsmonnet og er i øvrigt 0.9 x 0.9 m. stor. Indskriften er utydelig ("Beder for Bo").

1940 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runesten paa Hvidbjerg Krikegård ligger nu paa 3 mindre Sten ved Østenden af Kirken med Inskriptionen opad, men meget utydelig <> der kan staa Vand der om Vinteren vil Frosten yderligere ødeligge disse. Kunde den ikke faa en Plads i Vaabenhuset eller taarnet. Medd. Skrevet ud som sag og overgivet Moltke 19/1 1940 H.N.C.

Litteraturhenvisninger  (0)