Bønding
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130405-21

Fredningsnr.
18068

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Hvidbjerg-Bøndinggårde, matr.nr. 3 Høj, 1,8 x 16 m. Sydsiden en del afgravet og stedvis uden be- voksning. Tilgroet hulning i top. Mod vest er højfoden bort- skåret af en dyb grøft. Mod nord mindre afgravning af fod. Græsgroet, i ager. NMI.: Tingl. 9/5 1950.
Undersøgelsehistorie  (8)
1872 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Hvidbjerg Sogn findes 7 Høie, hvoraf de 5 ere ganske smaa og lave. 3 Høie ere sløjfede. Det er mærkeligt at Høiene i dette Sogn ligge lavt og at der ingen Høie findes paa den høie Mark omkring ved Kirken. Ogsaa de sløifede Høie have ligget lavt. Syd for Gaardene i Bönding ligger 3 Høie, af hvilken den største [sandsynligvis sb. 21 ] kun er en mindre Høi og de 2 andre [sandsynligvis sb. 27 og 28] ganske smaa og lave Ophøjninger.

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Høj, 15 m. i Tværm., 1,5 m. h. Udgravet ved gammelt Skaar, der fra Siden mod SØ er ført forbi Midten, 6 m. l., 3 m. br., 0.75 m. d. Siden mod V. fuldstændig bortgravet af en Grøft. S 1872: en mindre Høj. - Findes paa Matrikelskortet og paa Generalstabens Maalebordsblad.

1911 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Høj 15 m i Tværm. 1,5 m høj udgravet ved gml. Skaar, der fra Siden mod SØ er ført forbi Midten 6 m l. 3 m br, 0,70 m dyb. Siden mod V. fuldstændig bortgravet af en Grøft. Findes paa Matr-kort og paa Generalstabens Maalebb. Højene [sb.] Nr. 11 - 12 - 13 og 14 ligger alle V. for den gml. <> og de øvrige i Gruppe [sb. 21-30] ligger alle Ø for Grøften. Nu rettet paa Kortet.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 x 16 m. Sydsiden en del afgravet og stedvis uden bevoksning. Tilgroet hulning i top. Mod Vest er højfoden bortskåret af en dyb grøft. Mod Nord mindre afgravning af fod. Græsgroet i ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger græsklædt i NS-gående læbælte.

Litteraturhenvisninger  (0)