Næstild
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130406-17

Fredningsnr.
170617

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 25 m. Een ældre gravning er ført fra NØ foden op over højcentret. Ligeledes en gravning fra højfoden i øst til op over midten. Beplantet i plantage, delvis græslyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.5 x 26 M. I Toppen en Nedgravning, 6 M. i Tværmaal, 1.7 M. Dyb med Udgange til Højfoden i N. og SØ., tilgrot. Stort Brud mod NV. ved Grusgrav. Lynggrot og beplantet i Plantage.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beplantet i Plantage, delvis Græs og lyngklædt. En ældre Gravning er fra Nø-Foden op over Højcentret indtil 1½ m over Bunden. Ligeledes en Graning fra Højfoden i Øst til op over Midten paa 3/4 x 4 m. I Vestsiden en ældre Skred eller Bortkørsel ca. 2 m ind i Højfoden. For ca. 55 Aar siden fandtes midt i Højen en Stridsøkse [[og]] en Flintøkse, som endnu opbevares paa Gården. Stridsøksen har været knækket i Skafthullet og faaet en ny Gennem [[boring]]. Ejeren har lovet at skænke disse Ting til Skive Mus. Højen kan fredes.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 4 x 25 m. En ældre Gravning er ført fra NØ Foden op over Højcentret. Ligeledes en Graning fra Højfoden i Øst til op over Midten. Beplantet i Plantage, delvis græslyngklædt.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Træbevokset i ager, ligger på højdedrag, skrå bræmmer.

Litteraturhenvisninger  (0)