Næstild
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130406-18

Fredningsnr.
170618

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 15 m. Ujævnte sider. Sydsiden noget udflydende.
Undersøgelsehistorie  (6)
1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1.5 x 18 M. Foden mod N. støder til en Grusgrav. Beplantet med Bjergfyr i Plantage paa Bakketop.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Delvis beplantet og græsklædt Høj i Plantage. Den har nogle ældre og mindre Gravninger som er uden Betydning. Højen er 1½ x 15 m. Højen bør fredes.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 15 m. Ujævne Sider. Sydsiden noget udflydende.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Træbevokset i ager, ligger på højdedrag, skrå bræmmer.

Litteraturhenvisninger  (0)