Næstild
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130406-27

Fredningsnr.
170615

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/7 1910. Boelsmand Christian Madsen Lund. Diplom Afmærkn.: MS 1910, Brusendorf. Høj, 1,8 x 26 m. I toppen ældre mindre gravning. Græsklædt og beplantet. I plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet Høj. 1.7 x 26 M. I 50 Aar havde ikke været gravet i Højen undtagen en Kartoffelkule nær søndre Højfod. Højen ligger nær Loddens sydøstlige Hjørne. Den har været Dyrket efter at være opbrudt af Hede 1886. Fredlyst 22/6 1910.

1910 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj med Mærkesten i Nordsiden, den er græsklædt og beplantet i Plantage. Har en ældre mindre Gravning i Toppen.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,8 x 26 m. I Toppen ældre mindre Gravning. Græsklædt og beplantet. I Plantage.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen ligger nu græsklædt i dyrket mark og er - skønt udfladet - synlig fra A26.

Litteraturhenvisninger  (0)