Kaastrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130406-29

Fredningsnr.
170622

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,5 x 19 x 24. Fra vestsiden er bortkørt 4 a 5 m. Et bredt men ikke dybt skår fra SØ hjørne op over højcentret og herfra et mindre skår ned til højfoden i NØ hjørnet. Skåret er 1 m dybt og 2-4 m bredt. Oppe i toppen ligger 14 sten (hovedstore) der rimeligvis stammer fra en ødelagt grav. Græsklædt med træstubbe. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1902 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.3 M. høj fra Ø., 5.0 M. høj fra M., 22 M. i Tværmaal Toppen affladet. Et større Brud fra Højfoden i V. tilgrot. Mindre tilgroet Brud mod NØ. og Ø. Græs og lynggrot i Ager. Fredlyst 1902.

1941 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj 24 m br. i S-N og 19 m br. i Ø-V. og ca. 3½ m høj. Har før været beplantet, nu staar kun Stubbene tilbage. Ligger i Ager. Noget er bortkørt fra Vestsiden synes 4 a 5 m. Et bredt ikke dybt gml. Skaar fra SØ-hjørne op over Højcentret, derfra et mindre Skaar ned til Højfoden i NØ-hjørne. Skaaret er ca. 1 m dybt og [[indtil]] 4 m br. 14 Sten indtil hovedstore ligger oppe i Centret og maa rimeligvis stamme fra en ødelagt Grav. Fredningsværdigt.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,5 x 19 x 24 m. Fra Vestsiden er bortkørt 4 a 5 m. Et bredt men ikke dybt Skaar fra SØ Hjørnet op over Højcentret og herfra et mindre Skaar ned til Højfoden i NØ Hjørnet. Skaaret er 1 m. dybt og 2-4 m. bredt. Oppe i Toppen ligger 14 Sten (hovedstore) der rimeligvis stammer fra en ødelagt Grav. Græsklædt m. Træstubbe. I Ager.

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)