Kaastrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130406-30

Fredningsnr.
170623

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/11 1902. Gårdejer Laust Andersens enke. Diplom Afmærkn.: MS 1910, Brusendorf. Høj, 3 x 22 m. Mindre ældre beskadigelser i NØ og vestsiden. Græsklædt. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1902 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.0 x 20 M. Over Toppen i Retning N.-S. en tilgrot Sænkning, 6 M. bred, 1 M. dyb, med Udgang til Foden i NNØ. og SØ. Mod V. et stort, overfladisk Brud, naaende til Toppen. Græsgrot i Ager. I Højen er fundet nogle Urner med brændte Ben (if. Sch[?]boe). Det siges, at Tyskerne har gravet i Højen i 1864.

1941 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj i Ager 22 [[og]] 22 m br. 3 m høj. Græsklædt med Mærkesten i Østsiden. Da den ligger paa en Skraaning er den ca. 4 ½ m høj mod V. Den har mindre og ældre Beskadigelser i NØ og V-Siden. Ingen af nyere Dato.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3 x 22 m. Mindre ældre Beskadigelser i NØ- og Vestsiden. Græsklædt. I Ager.

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført.

Litteraturhenvisninger  (0)