Oddense
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130406-63

Fredningsnr.
170619

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 16 m. I toppens NØ side en ældre nedgravning 3 x 3 m stor og 0,5 m dyb. Iøvrigt er højen smukt kuplet. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.8 x 16 M. Øst for Toppen et Hul, 2.5 M. i Tværmaal, 0.6 M. Dybt, tilgrot. Foden mod N. og S. svagt afpløjet. Lynggrot i Ager. Ved Foden sammen Hørende med [sb.] No 64. Højene [sb.] No 63 og 64 ligge paa et Areal, 50 M. langt i NØ.-SV., 13 M. bredt ved østlige Ende i Retning N.-S., 9 M. bredt ved vestlige Ende i Retning N.-S., 13 M. bredt over Langhøjens bredeste Sted i NV.-SØ., 12 M. bredt ved Midten i NV.-SØ. Arealet er lyng- og græsgrot i Ager. Arealet med de to Høje er særdeles egnet til Fredlysning; men Ejeren var foreløbig ganske uvillig hertil af Hensyn til Hæftelsen.

1941 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En smuk rundkuplet Høj 3 x 16 m. Den har en ældre Gravning i Toppens Nordøstsiden paa 3 x 3 m, ½ m dyb. Fredningsværdig.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3 x 16 m. I Toppens NØ Side en ældre Nedgravning 3 x 3 m. stor og 0,5 m. dyb. I øvrigt er Højen smukt kuplet. I Ager.

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)