Byhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130406-99

Fredningsnr.
170628

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Stor høj. Tilbage står ca. 10 m af den vestlige halvdel. Den bortkørte østre del må have været ca. 20 m. Bør udgraves. Notering af tidl. C-høj med følgende fredningsbeskrivelse: ******************************************************************** Høj, ca. 3,2 m høj, diameter 11 x 15 m, største diameter i N-S.
Undersøgelsehistorie  (7)
1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. 5.0 x 30 M. Kun paa vestlige Tredjedel af Højen staaende; Resten afgravet til Bund. Fundet 3 stensatte Grave. Fundet en Urne og flere andre Oldsager. Lynggroet i Ager. Højene [sb.] No 98-100 kaldes "Byhøje".

1941 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Højrest. Den østlige Halvdel bortkørt for ca. 70 Aar siden fandt den en Stenstue hvori en Mand kunde gaa oprejst. [[I Stuen]] Meget Stenvaaben. Beretning af den Ejer Markus Ladefoged nu 80 Aar gml. Oldsagerne blev senere solgt til en [[en Uldkræmmer]] Højen er i Dag ca. 13 m br. og 4 m. høj. Synes ikke fredningværdig og [[ligger meget]] i Vejen ligesom Langdyssen [sb.] Nr. 100, men begge bør undersøges.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Højrest. Tilbage star ca. 10 m. af den vestlige Halvdel. Den bortkørte æstre Del maa have været ca. 20 m. Bør udgraves.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager.

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført

Litteraturhenvisninger  (0)