Byhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130406-100

Fredningsnr.
17067

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 2 x 8 x 35 m med en del huller og afgravninger. Græsklædt, i ager.
Undersøgelsehistorie  (4)
1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj. 2.4 M. høj, 25.6 M. lang i Retning N.-S., 11 M. bred ved Midten, 6 M. bred ved den nordlige Ende, 9 M. bred ved den sydlige Ende. En 12 M. lang, 3 M. bred Strækning af Ryggen er gennemgravet af dybe Kartoffelkuler, hvoraf 3 aabenstaaende. Mod SV. et større Brud, tilgroet. Ved Østre og vestre Langside større Skred, væsentlig tilgroede. Græs og lynggrot i Ager. En Vej løber langs Vestsiden. Til Nød egnet til Fredlysning, hvorpaa Ejeren dog ikke vilde indgaa uden Godtgørelse. Jfr. [sb.] Nr. 106 og 107. Højene [sb.] No 98-100 kaldes "Byhøje".

1941 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fuldstændig ødelagt Langhøj ca. 2 m høj og 35 m lang. omkr. 8 m br. Kan undersøges.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Et træ på sydvestsiden. Markvej vest om højen.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)