Resen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130408-27

Fredningsnr.
18079

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/9 1935 (Jensine Jensen). Høj, 4 x 25 m. Velbevaret.
Undersøgelsehistorie  (8)
1872 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Usikker identifikation. Sandsynligvis identisk med sb. 27.

1872 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høien paa Matr. No 9, Syd herfor [gravhøjene sb. 28-31], er der bortført noget af ved Siderne.

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ret velbevaret Høj, 18. i Tværm., 3.5 m. h. I Top lav Sænkning, 2.5 m. vid. Oppe paa Siden mod SV. et fladt Brud. Siden mod Ø. noget afgravet. Foden tilpløjet i Firkant. Ligger græsgroet i Ager; paa Siden mod N. noget Krat. Søgtes forgæves fredlyst. Findes paa Matrikulskortet og paa Generalstabens Maalebordsblad. S 1872: en noget medtaget Høj.

1935 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gaardejer Kr. Kristensen. 1935 ejedes den af Jens Jensen og da fik jeg den fredet, udover Krattet som er borte paa nær en enkelt [[Rest]] forefindes [[den som]] 1936 (A).

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 25 m. Velbevaret.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt og bevokset med træer på vestsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)