Marienlyst
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130408-28

Fredningsnr.
180722

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Enkeltfund, Oldtid (dateret 5400 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj, 24 x 4 m. Højen nu restaureret efter at have indeholdt en stor vandbeholder.
Undersøgelsehistorie  (10)
1872 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 28-31] Sydvest herfor og noget længere fra Landeveien ligge 4 Høie paa Matr. 10a. Den nordligste [sb. 28] af dem er den største og er en temmelig stor og vel bevaret Høi, fra hvis Top der er en viid og herlig Udsigt. Man seer Skivefjorden til Hvalpsund, Lundø, Ørslev, Høislev og Skive. Den vestligste [sb. 29] er middelstor og omtrent i Behold. Den mellemste [sb. 30] er mindre og der er bortført en Deel Jord af. Den Sydligste [sb. 31], som er middelstor, seer ud til at ligge urørt. Disse 4 Høie er de smukkeste og høiest beliggende i Sognet: Maaske Kirkehøien [gravhøjen sb. 24] ligger lige saa høit.

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig, men ilde medtaget Høj, 22 m. i Tværm., 5.25 m. h. Top uskadt. Siden mod Ø. bortgravet i sin fulde Højde. Fod bortgravet og bortpløjet, i Mandshøjde. Græs- og lynggroet i Ager; paa Nordsiden Krat. S 1872: en stor og velbevaret. Højene [sb.] 28 - 31 findes alle paa Matrikulskortet og - paa nær [sb.] 30 - paa Generalstabens Maalebordsblad.

1939 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Prop. Ladefoged Marielyst. Der er indbygget Vandtaarn i Højen. Højden ca. 5 m. med Opgang fra Nordøst. (B). Dog fredningsværdig.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt er indbygget i Vandtaarn.

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5255/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Grove skår fra søgegrøft anlagt ved restaurering af højen.

1983 Museal restaurering
Journal nr.: 268A
Skive Museum

1983 Museal udgravning
Journal nr.: 268A
Skive Museum

1990 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0301
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0301
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj, 24 x 4 m. Højen nu restaureret efter at have indeholdt en stor vandbeholder.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget tilgroet med buskads og hyld.

Litteraturhenvisninger  (0)