Skive Braarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130409-97

Fredningsnr.
1907113

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 16 m. Velbevaret. Lynggroet og beplantet med gran og fyr omkring år 1945-1946. I nyplantet plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,10 M. høj; 13 M. i Diam. Beplantet med Fyr i en Fyrreplantning. Ellers velbevaret.

1940 Privat besigtigelse
Journal nr.: 182/40
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj Nr. 34 ligger i Skive kommunes Plantage og beplantet 1,10 x 13 m. indtil for 2 Aar siden var den smuk og velbevaret Stenalders Høj, da der foretoges en Gravning af Murer Ramsdal Skive, hvor han fandt en samlet Ravsmykke paa 125 ravperler (smaa). Efter de Oplysninger jeg har faaet, kan Centralgraven være bevaret og da den ligger ca. 15 m. lige Øst for Landevejen og er gjort fint istand igen, synes jeg Museet skal lade Høj og Mand [[frede]] muligvis aflevere Fundet til Skive Museum? (B). [[Journal 182/40]].

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1½ x 16 m. Velbevaret. Lynggroet og beplantet med gran og fyr omkring år 1945-46. (Denne beplantning bør fjærnes). I nyplantet plantage.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i kanten af skoven ved kaserne. Bevokset med lidt buskads.Vest for højen indfaldsvej til Skive. Rasteplads tæt ved højen. Militæret har sat 4 rød-hvide markeringspæle om højen.

Litteraturhenvisninger  (0)