Skive Braarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130409-101

Fredningsnr.
1907111

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 24 m. I top og fortsættende ned ad østsiden en stor, vel ca. 1 m dyb hulning, nu tilgroet. I øvrigt velbevaret. Be- vokset med fyr i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,60 M. høj; 21 M. i Diam. Udgravet saaledes at kun Vestranden staar tilbage. Beplantet med Fyr i Plantage.

1939 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ejes af Skive Kommune beplantet i Plantage. 1. 3/4 x 21 m. nu staar den vestlige 3die Del tilbage og noget [[mindre]] Partiet af Syd og Nordsiden, hvorimod den ud i Øst er fuldstændig aaben og jævn med den udenfor omliggende Jordflade. For 3 Aar siden foretog jeg en Efterundersøgelse, fandt intet men kunde konstatere, at der har været Jættestue i den. Bunden [[(Stenlaget)]] var nogenlunde bevaret ligesom [[Paksten]] i Syd, Vest og Nord var nogenlunde i Behold. Stuens Retning Syd-Nord med [[Indgang]] i Øst. (D).

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 24 m. I top og fortsættende ned ad østsiden en stor vel ca 1 m dyb hulning, nu tilgroet. Iøvrig velbevaret. Bevokset med fyr i plantage.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mos- og græsklædt høj i skov ved indfaldsvej til Skive. Bevokset med spredte løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)