Skive Braarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130409-104

Fredningsnr.
1907109

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/6 1936, Åge Christensen Høj, 2 x 15-19 m. Forstyrret overflade og beplantet, ingen græs, det er afslidt, fordi højen er inddraget i en fenne og stærkt fortrådt af kreaturer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. c 2 M. høj; 15-19 M. i Diam. Overfladen nu ganske forstyrret og der har været ført en Grav gennem Højen i Ø-V, der antagelig har ødelagt den fuldstændig. Lynggroet i Grønjord.

1936 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ejer Aage Kristensen, Braarup. Græsklædt og beplantet. Høj beliggende umiddelbart og til Landevejen. Fredlyst 1936. Beplantningen ikke fjernet, som Fredningsdeklarationen lyder paa (A).

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15-19 m. Forstyrret overflade og beplantet, ingen græs, det er afslidt fordi højen er inddraget i en fenne og stærkt fortrådt af kreaturer (Bør påtales).

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lidt udfladet høj beliggende ved vej i Skives industrikvarter. Brvokset med buskads.

Litteraturhenvisninger  (0)