Hathøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130410-24

Fredningsnr.
180710

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/5 1899. Gdr. Eskild Pedersen. Diplom Afmærkn.: MS 1910, Brusendorf. Høj, 4,5 x 24 m. Siden mod syd afgravet, mod øst og vest bort- gravet i mandshøjde. Gennem toppen dybt skår, Ø-V 6 m bredt og 1,5 m dybt. I 1944 beskadiget af tyske befæstningsanlæg: Mod nord foroven en skyttegrav, mod vest en lignende men kortere, mod øst et dybt hul. På højens top og syd for midten var af tys- kerne anlagt et vagthus, dette er dog borte nu. Foden mod syd og øst afgravet.
Undersøgelsehistorie  (9)
1872 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nordvest herfor [gravhøjene sb. 10, 12 og 13 i 130409] ligge 4 Høie [sb. 24, 28, 32 og 33]. De 2 nordligste paa Matr. No 2a, som kaldes Hathøie, er der ogsaa bortført en Deel Jord fra. Toppene af dem alle 4 staae endnu. Disse 4 Høie ligge høit og smukt.

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet [[1899]] Høj, stærkt medtaget; nu 17 m., tidligere 22 m. i Tværmaal, idet Siden mod S. er afgravet, mod Ø. og V. bortgravet i Mandshøjde. Gennem Toppen i Ø.V. et 6 m vidt, nu 1.5 m. dybt Skaar, tilgroet. Ved Foden mod SV en Kule. Foden afpløjet i Firkant. Højde: 4 m. Græs- og lynggroet i Ager. MS mod S. Fredlyst af Gaardejer Eskild Pedersen ved Dekl., thingl. 26/5 1899. Her er iflg. Medd. i en Dynge mindre Stene i Højens Østside fundet en Spiralfingerring af Guld og et itubrudt Bronzesværd, solgte for 12 Kr. (ikke i Museet). Se ogsaa Høj [sb.] Nr. 28. Findes paa Matrikulskortet.

1939 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Samme, ved Skred af de lodrette Afgravninger har Højen faaet en mere naturlig Form igen omkring Foden, ellers forefindes den i samme Tilstand udover at Lyngen nu er forsvundet og den er græsklædt ned til Foden (A) (MS)

1944 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 418/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget ved tyske befæstningsanlæg. Mod nord foroven i højen en skyttegrav, mod vest en lignende men kortere, mod øst et dybt hul. Paa højens top og syd for midten var anlagt et vagthus. Foden mod syd og øst afgravet.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4½ x 24 m. Siden mod Syd afgravet, mod Ø og V bortgravet i mandshøjde. Gennem toppen dybt skår Ø-V, 6 m br. og 1½ m dybt. I 1944 beskadiget af tyske befæstningsanlæg: Mod Nord foroven en skyttegrav, mod Vest en lignende, men kortere, mod Øst et dybt hul. På højens top og syd for midten var af Tyskerne anlagt et Vagthus, dette dog nu borte. Foden mod S og Ø afgravet (Journ 418/44, højen bør restaureres).

1954 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1954.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i åbent areal i parcelhuskvarter. På sydsiden hybenbuske.

Litteraturhenvisninger  (0)