Bilstrup By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130410-69

Fredningsnr.
1907102

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 18 m. Fra sydvest er over halvdelen borttaget. Ligger i nybrudt hede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,10 M. høj; 16 M. i Diam. Overfladen er stærkt forstyrret og ganske ujævn; men Højen er antagelig dog ikke udgravet. Lynggroet i Hede.

1939 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tilhører Boelsmand Laust Lausen, er nu fuldstændig forsvundet og kan tvivlsomt paavises Pladsen, hvor den har ligget (D) paa dyrket Jord. Nr. 6 og 16 er ganske sikkert blevet forvekslet [[i Beskrivelsen]] da, sidstnævnte passer paa den, og den langagtige Bakke, som den skulde ligge paa passer paa Nr. 6. Yderligere bekræftes det af Ejeren L.L. som nu er 61 Aar er født paa Ejendommen og aldrig kan huske en Høj eller Højning paa dette Sted (D).

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 18 m. Fra SV er over halvdelen borttaget. Ligger i nybrudt hede. (Ønsker ejeren højen frigivet bør sagen atter overvejes).

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1967 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1195/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lige uden for højen fund af fragm. bronzedolk meddelt fra SMS 1195/67.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Ligger bag vildthegn. Tilsyn ikke gennemført.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Rundhøj i stor lysning i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)