Bilstrup By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130410-70

Fredningsnr.
1907100

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Jægerris, matr.nr. 1b Ejer: Skive kommune, Skive Jægerris, matr.nr. 1b Høj, 3,5 x 30 m. Ligger mest på matr.nr. 2e. I top en ca. 2 m bred og 0,5 m dyb, tilgroet kløft. Flad afgravning mod øst. Lynggroet i udkanten af nydyrket hede. På toppen et cementmålepunkt med hul, krone og bogstaverne MV. Bilstrup, matr.nr. 2e: Høj i skel til matr.nr. 1b af Jæger- ris.
Undersøgelsehistorie  (7)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skellet til Egeris. Høj. 2,70 M. høj, 20-21 M. i Diam. En Gravning er fra Vest ført ind mod Toppen, men kun overfladisk; nu c 0,50 M. dyb. Ved Foden er mindre Beskadigelser. Lynggroet i Hede.

1939 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ejer Laust Lausen. Høj lynggroet i Hede, nu ganske ødelagt ved at Ejeren har bortkørt den sydvestlige Trediedel inden for Centret og det øvrige opgravet. For nogle Aar siden fandt nogle store Drenge, som gravede inde i det blottede Centre 2 Stenalders Lerkar [[en svejet Bæger som Nr 225 og retvægget som 224 [Ant. Fejlskøn) (Henvisningen må gælde Müllers Ordn.)]] Nu ejes af Brødkusk [[Jørgen Jørgensen [?]]], Braarup (C).

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3½ x 30 m. Ligger mest på matr. 2e. I top en et par meter bred, ½ m dyb tilgroet kløft. Flad afgravning mod øst. Lynggroet i udkanten af nydyrket hede. På toppen et cementmålepunkt med hul, krone og bogstaverne MV.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græs- og lyngklædt i åbent areal i plantage, omgivet af skovveje.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)