Egeris By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130410-79

Fredningsnr.
1907101

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,10 x 20 m. Synes velbevaret. Bevokset med ung fyr og lyng i plantage. Egeris, matr.nr. 3n: Høj i skel til matr.nr. 4l af Egeris.
Undersøgelsehistorie  (7)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Vestenden af en langagtig Banke ligger en Højning, der muligt har været en Høj.

1939 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ejer Boelsmand Laurits Lausen. Høj 2,10 x 16 m. Overfladen er noget forstørret ved ældre Gravninger, men dog ikke dybere end en ½ m. og ikke ind over Centret saa Centralgraven sikket er bevaret. Den er lyngklædt i Hede. Fredningsværdig (B).

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,10 x 20 m. Synes velbevaret. Bevokset med ung fyr og lyng i plantage, (beplantningen næppe 10 år gammel og bør da fjærnes).

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)