Egeris By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130410-81

Fredningsnr.
1907107

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 25 m. Over dens vestlige side går en vej. Højens vestlige side nu noget udflydende. Mod øst er højen tilgroet med fyr og ligger i plantage. Egeris, matr.nr. 10i: Høj i skel til matr.nr. 4l af Egeris.
Undersøgelsehistorie  (7)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,85-1,25 M. høj; c. 20 M. i Diam. Flad og lidt ujævn, men ellers velbevaret. Lynggroet i Hede.

1939 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ligger i Skellet til [[2e]] 2 x 20 m. høj den østlige 2/3 [[Part]] ligger beplantet i Skive Kommunes Plantage, den vestlige 1/3 som var Hede er 1938 købt til Plantning og nu er denne del pløjet til Plantning i Foraaret af Skive Kommune. Fredningsværdigt (B).

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2½ x 25 m. Over dens vestlige siden går en vej (der burde flyttes). Højens vestlige side nu noget udflydende. Mod Ø er højen tilgroet med fyr og ligger i plantage.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Vej over vestlige side nu smal sti, østlige side delvis bevokset med fyr, der står i gammel plantefure. Vestsiden står med unge, selvsåede birk.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)