Egeris By

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130410-81

Fredningsnr.
1907107

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,5 x 25 m. Over dens vestlige side går en vej. Højens vestlige side nu noget udflydende. Mod øst er højen tilgroet med fyr og ligger i plantage. Egeris, matr.nr. 10i: Høj i skel til matr.nr. 4l af Egeris.
Undersøgelsehistorie

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,85-1,25 M. høj; c. 20 M. i Diam. Flad og lidt ujævn, men ellers velbevaret. Lynggroet i Hede.

1939 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ligger i Skellet til [[2e]] 2 x 20 m. høj den østlige 2/3 [[Part]] ligger beplantet i Skive Kommunes Plantage, den vestlige 1/3 som var Hede er 1938 købt til Plantning og nu er denne del pløjet til Plantning i Foraaret af Skive Kommune. Fredningsværdigt (B).

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2½ x 25 m. Over dens vestlige siden går en vej (der burde flyttes). Højens vestlige side nu noget udflydende. Mod Ø er højen tilgroet med fyr og ligger i plantage.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Vej over vestlige side nu smal sti, østlige side delvis bevokset med fyr, der står i gammel plantefure. Vestsiden står med unge, selvsåede birk.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy


Billeder

Oversigt fra nord med det gamle vejspor hen over højen
Oversigt set fra nordvest