Egeris By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130410-85

Fredningsnr.
1907103

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 18 m. Lidt ujævn overflade på grund af gamle plant- ningsfurer. Græsgroet med enkelte små fyr. I helt nyplantet plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,80 M. høj; 14,50 M. i Diam. Overfladen, særlig mod Vest, noget ujævn; ellers velbevaret. Lynggroet i Hede.

1939 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj beplantet i Skive Kommunes Plantage 1,80 x 14,50 m. Overfladen mod Vest noget ujævn ellers velbevaret. Fredningsværdig. (B).

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 18 m. Lidt ujævn overflade p.gr. af gamle plantningsfurer. Græsgroet med enkelte små (selvsåede) fyr. I helt nyplantet plantage.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger lyngklædt i nytilplantet areal, plantning i god afstand fra høj.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en lyngklædt rundhøj, der ligger i plantage tæt omkranset af opvækst af små løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)