Gammelgaards Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Favrskov

Sted- og lokalitetsnr.
130510-76

Fredningsnr.
221255

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Helstrup = Glæsborg. Høj, 2 x 16 m. Affladet top med mindre hul. Med graner. "Gammelgårdhøj".
Undersøgelsehistorie  (7)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skjød Sogn er 36 Høje af hvilke de 25 pløjes over. De 11, der ere tilbage er: ...1 kaldet Gammelgaards Høj [sb. 76] paa en Brink ud mod Lavningen og Bækken vest for Kvolbæk. ... Bevoksning: 1988: Græs

1930 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj paa Bakkerand i Skovbryn med stejlt Fald i syd, Vest og Øst. Græsklædt. Affladet Top, hvori ses et mindre, firkantet Hul. 1.50-2.00 x 14-16 m. "Gammelgaards Høj". Bevoksning: 1988: Græs

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 16 m. Affladet top med mindre hul. Med graner. Kaldet "Gammelgård høj".

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Gammelgårdshøj". Rundhøj yderst på stejlt fremspring der mod SØ og SV afgrænser højen, der formentlig delvis er skredet ned ad de stejle skrænter. Affladet top med diameter på ca. 4 m. Umiddelbart nord for højen meget veltrimmet hundetræningsbane. Helt op til højen og på højfoden er der mod dalen plantet rødgran. Bør påtales sammen med resten af Frijsenborg. Filmnr.: 2-23a. ** Seværdighedsforklaring ** Højen i sig selv er ikke noget, men udsigten er fantastisk flot. Bevoksning: 1988: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Udsigten fra højen er dog nu skjult af høje træer. Højen er bevokset med ege- og nåletræer.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet i 2010. Kun få træer. Iøvrigt græs.

Litteraturhenvisninger  (0)