Vejerslev-stenen
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Favrskov

Sted- og lokalitetsnr.
130512-81

Fredningsnr.
221156

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Umatr. kirkegårdsareal, Vejerslev kirke. Vejerslev-stenen Rødlig granitsten. Højde ca. 160 cm, bredde (max) 73 cm, tyk- kelse (max.) 40 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Iver huggede disse runer over sin broder Skalme". Stenen er anbragt ved kirkeskibets sydlige mur i en niche i den tilmurede dør. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Kirkens Sydmur er indsat en Runesteen. For et Aar siden [ca. 1891] indsattes flere gamle Ligsteen i Kirkens Muur, hvor de ere godt bevarede; men der er endnu flere hist og her paa Kirkegaarden fra det 16de og 17 Aarhundrede. De burde fredes eller i det Mindste rejses op. Kirken har forhen været en Korskirke, og Korsets Grundvold sees endnu over Jordfladen.

1929 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her tæt foran Kirkens Taarn, sydligt for Hoveddøren, er anbragt frit paa Jorden (ikke indmuret) Vejerslev=Runestenen. Den sad allerede i 18. Aarh. i Kirkegaardsdiget; dens oprindelige Plads kendes ikke.

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1910
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Rødlig granitsten. Højde ca. 160 cm, bredde (max) 73 cm, tykkelse (max) 40 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Iver huggede disse runer over sin broder Skalme". Stenen er anbragt ved kirkeskibets sydlige mur i en niche i den tilmurede dør. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4611/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Iver huggede disse runer over sin broder Skalme.” Dateres middelalder/romansk tid. Højde 160 cm, bredde 73 cm. Omtalt 1769 som del af kirkegårdsdige. Hele indskriften kan tydes. Bevaringstilstand: Jævn Tilstandsvurdering 2015.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Runesten.

Litteraturhenvisninger  (0)