Vellev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Favrskov

Sted- og lokalitetsnr.
130513-90

Fredningsnr.
211217

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 2 x 11 x 18 m. Et par randsten i syd. Top flad. Lyngklædt, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen er bygt af Muld og for en Deel klædt med Lyng. Den har et langt, smalt, overfladisk Brud fra Foden mod Nord til hen over Toppen. Mod Øst er ikke alene Foden overpløjet men ogsaa en Deel af dens Side. Mod Sydvest sees 5 Koltringer som Fodsteen.

1931 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Langhøj i Ager, 2 m høj; 18 m lang i N-S, 11 m bred. Et par Randsten ses i s. Højfod. Affladet Top, i hvis Midte ses en 0.75 x 2 m stor Sænkning, der fortsætter sig nedad nordre Side til Fod. Eftergroet. ... Højene [sb.]Nr. 66, 74, 77, 78, 82, 90 og 91 er i 1931 forsøgt fredet uden Resultat hos Lodsejeren, Gaardejer Chr. Pedersen, Frijsbæk.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 2 x 11 x 18 m. Et par randsten i syd. Top flad. Lyngklædt i ager.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Langhøjen måler 18 m. i retningen N-S og 11 m. i retningen Ø-V. Lille sammenskred ved højfod mod syd. Bevokset med løvtræer og krat.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Bevokset med løvtræer og krat især mod nord samt græs.

Litteraturhenvisninger  (0)