Karup gamle kapel
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130608-19

Fredningsnr.
220877

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Kapel, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Helligkilde, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Bro, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Tro og tradition, uspec undergruppe, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Kapelruin Ruinen af Karup gamle kapel med tilliggende kilde. Af kapellet står dele af fundamenterne. Kilden er stensat. Mellem den hellige kilde og kapellet findes en velbeva- ret stenbro. Det fredede areal er 25 alen i kvadrat, altså 625 kvadratalen.
Undersøgelsehistorie  (9)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matr.Nr: 7. Her skal Stedet Hellige Kilde have været; men den Plads er ikke længere paaviselig i den lavtliggende Eng. Der kunde ikke skaffes nogen Oplysning om, hvor det "Slot" skulde have ligget, hvorom Sagnet fortæller. Intetsteds har man fundet Mursten eller Grund til gamle Bygninger. De Brolægninger af Haandsten, som hist og her findes under Sandet tæt sydøst for Kirken, hidrörer snarest fra en sen Tid. Bevoksning: 1981: Græs

1880 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1906 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1907 Tinglysning
Journal nr.: 97/07
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Kapelruin. Ruinen af Karup gamle kapel med tilliggende kilde. Af kapellet står dele af fundamenterne. Kilden er stensat. Mellem den hellige kilde og kapellet findes en velbevaret stenbro. Det fredede areal er 25 alen i kvadrat, altså 625 kvadratalen.

1981 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Kapelruin med kilde. Af kapellet er kun ca. 2 m. af et N/S-gående fundamentstræk bevaret. Stensat kilde 2 m. i diam. foroven. Brolægning S for kilde og kapel, længde Ø/V: 10 m., bredde i Ø: 2 m., i V: 5,5 m. Beliggende i privat have.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kapelruin med kilde. Af kapellet er kun ca. 2 m. af et N/S-gående fundamentstræk bevaret. Stensat kilde 2 m. i diam. foroven. Brolægning S for kilde og kapel, længde Ø/V: 10 m., bredde i Ø: 2 m., i V: 5,5 m. Beliggende i privat have. Bevoksning: 1981: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Viborg Museum
Kort beskrivelse Et kapel ved Karup omtales i 1482. Ud over kapeltomten blev der fundet et anlæg med tilknytning til kilden og kapellet, der kan have haft en funktion som “campingplads” til overnattende besøgende Anlæggets bevaringstilstand Fundament eller rester af fundament over jordoverfladen. Af kapellet er kun 2 m af et N-Sgående fundament bevaret samt den stensatte kilde. Mellem Kapeltomt og kilden er en velbevaret stenbro (udgravning ved Nationalmuseet i 1906). Tilknyttet funktion Helligkilde. Helligkilden genopdagedes 1906 i forbindelse med den arkæologiske undersøgelse af kapeltomten. Vandet er blevet ført i en stensat rende syd om kapellet og en brolagt plads. Også her antydes, at Skt. Margrethe kan være knyttet til stedet. Nedlæggelsestid Antaget efter reformationen (1525-1600). Kapellet omtales ikke i de skriftlige kilder, heller ikke i de yngre, og det må som kildekapel antages nedlagt i årtierne efter reformationen. Trusselgrad Ikke truet. Ligger som fredet anlæg i en privat have. Kilder TRAP Antikvarisk-Topografisk Arkiv, Nationalmuseet Smidt, C. M.: Karup og dets Helligkilde. I Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 3 række. V. 1906-08

2022 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VII, 1, Viborg Amt
1962