Karup gamle kapel

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130608-19

Fredningsnr.
220877

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Kapel, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Helligkilde, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Bro, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Tro og tradition, uspec undergruppe, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Fredningstekst

Kapelruin Ruinen af Karup gamle kapel med tilliggende kilde. Af kapellet står dele af fundamenterne. Kilden er stensat. Mellem den hellige kilde og kapellet findes en velbeva- ret stenbro. Det fredede areal er 25 alen i kvadrat, altså 625 kvadratalen.
Undersøgelsehistorie

1880 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matr.Nr: 7. Her skal Stedet Hellige Kilde have været; men den Plads er ikke længere paaviselig i den lavtliggende Eng. Der kunde ikke skaffes nogen Oplysning om, hvor det "Slot" skulde have ligget, hvorom Sagnet fortæller. Intetsteds har man fundet Mursten eller Grund til gamle Bygninger. De Brolægninger af Haandsten, som hist og her findes under Sandet tæt sydøst for Kirken, hidrörer snarest fra en sen Tid. Bevoksning: 1981: Græs

1906 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1907 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Kapelruin. Ruinen af Karup gamle kapel med tilliggende kilde. Af kapellet står dele af fundamenterne. Kilden er stensat. Mellem den hellige kilde og kapellet findes en velbevaret stenbro. Det fredede areal er 25 alen i kvadrat, altså 625 kvadratalen.

1981 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Kapelruin med kilde. Af kapellet er kun ca. 2 m. af et N/S-gående fundamentstræk bevaret. Stensat kilde 2 m. i diam. foroven. Brolægning S for kilde og kapel, længde Ø/V: 10 m., bredde i Ø: 2 m., i V: 5,5 m. Beliggende i privat have.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kapelruin med kilde. Af kapellet er kun ca. 2 m. af et N/S-gående fundamentstræk bevaret. Stensat kilde 2 m. i diam. foroven. Brolægning S for kilde og kapel, længde Ø/V: 10 m., bredde i Ø: 2 m., i V: 5,5 m. Beliggende i privat have. Bevoksning: 1981: Græs

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Viborg Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger

Trap Danmark VII, 1, Viborg Amt
1962