Urne
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070405-63

Fredningsnr.
42229

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Stammekiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Stammekiste?

Fredningstekst
Høj, 2 x 17 m. Toppen bortgravet og 1 m dybt udhulet. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret, kratbevokset Jordhøi i Skoven. Bevoksning: 1976: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1904 Museal udgravning
Journal nr.: 750/04
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved udgravning af højen fandtes en sporene af en træ- eller stammekiste nedgravet 0,85 m i undergrunden, omgivet af 2 lag mindre sten. Indeholdt kun forkullet træ og knogler.

1904 Diverse råstofgravning
Journal nr.: 750/04
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 17 m. Toppen bortgravet og 1 m dybt udhulet. Træer i Skov.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1976 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Beskadigelser: Stærkt forgravet i top. Øjensynlig plantet på høj. Omgivelser: I skovkant. Bevoksning: Meget stærkt tilgroet i skov og krat. Bevoksning: 1976: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)