Grathe Mindesten
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130612-158

Fredningsnr.
230925

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Kapel, Middelalder (dateret 1067 - 1199 e.Kr.)

Begravelsesplads, Middelalder (dateret 1067 - 1199 e.Kr.)

Begivenhed, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Møntfund, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1890 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Graa matr.nr 1a Mindesmærke på Grathe hede En ca. 5 m høj mindestøtte af neksøgranit med kors, våbenskjold, krone, scepter og sværd samt inscriptionen: "Minde om slaget på Grathe hede 23. okt. 1157". Rejst ved Svend Magnussens grav.
Undersøgelsehistorie  (9)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa fuldstændig flad og lav Mark, tæt ved Have-Só laa "Graa-Capel". Her sees nu kun en ubetydelig Hóining, hvor Jorden er stærkt kalkblandet. I et Udhus ved Gaarden findes et Par tilhugne Granit=Quadre. Se Mus. N: 21509.

1962 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
Til Grathehede knyttes beretningen om slaget 23/10 1157 mellem kongerne Valdemar og Svend og den sidstes drab efter slaget. En tradition, der vistnok er noget tvivlsom, henlægger slaget til Bækmarksdiget, også kaldet Kong Knaps dige. Historisk Samfund for Lysgaard Herred rejste 1919 en mindesten ved en anden, noget spinklere vold med grav nordligere i sognet. Men det synes sikkert, at Svend er dræbt her i sognet på det sted, hvor Grå kapel opførtes. Det blev vistnok nedbrudt efter reformationen. 1623 var det en ruin, og 1864-65 blev grunden helt ryddet. Det menes oprindeligt at have været af træ, men ombyggedes senere af sten til et bodskapel. Kong Svend var blevet begravet her straks efter drabet. Graven lå nord for kapellet. 1892 fandtes her skelettet af en mand, der var blevet dræbt ved et hug i hoved. 1892 afsløredes her en 5 m høj mindestøtte af granit med kors, krone, scepter, sværd og våbenskjold, med indksrift "Minde om slaget på Grathe Hede 23. Oct. 1157. Rejst ved Svend Eriksens Grav".

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mindesmærke på Grathe Hede. Mindestøtten er rejst, hvor Grathe Kapel stod og hvor Svend Grathe var gravsat. Stenen står i dag i dyrket mark, der er fra Grågård, på hvis jord der står en vej ned til den. Besøgende kan parkere ved Grågård. Ikke store busser. ** Seværdighedsforklaring ** Stedet besøges hvert år af mange turister.

1994 Museal detektorbrug
Journal nr.: 300 F
Viborg Museum
Omkring mindestenen er fundet 5 mønter, heraf 2 middelaldermønter, den ene en sjælden sølvmønt fra 1. halvdel af 1100-tallet.

1995 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: 493F
Viborg Museum

1995 Privat detektorbrug
Journal nr.: 493F
Viborg Museum
Fund af middelaldermønt ca. 10-15 meter sydøst for mindekorset.

2002 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/02-130
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 6517 penning præget under Valdemar Sejr.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VII, 1, Viborg Amt
1962