Thorkilshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070412-11

Fredningsnr.
432212

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Rundhøj, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/2 1924, C.E.F.L.E. Reventlow Afmærkn.: MS 1924, Hans Kjær "Thorkildshøj", 3 x 19 m. Østsiden noget afgravet. Græs og enkelte træer i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravhøi paa en naturlig Banke; Høien er omgiven af Træer og synes afskaaren mod Øst. En Hvedemark omkring den hindrede nærmere Ungersøgelse. Bevoksning: 1976: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1898 Privat udgravning
Journal nr.: 204/98
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, hvori fandtes 2 brandgrave i lerkar dækket af en stendynge. I gravene fandtes sværd, skjoldbule, skjoldhåndtag, 2 spydspidser og sporer. Desuden fandtes endnu en stendynge med brændte ben.

1898 Genstand givet til museum
Journal nr.: 204/98
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Thorkildshøj", 3 x 19 m. Øst-siden noge afgravet. Græs og enkelte Træer i Ager.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1976 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Torkildshøj". Beskadigelser: Lettere afgravet. Beliggenhed: Højt i terrænet, men ikke på bakkekam ell. lign., snarere på højt plateau (dettes højeste del). ** Seværdighedsforklaring ** Fint udsigtspunkt, men ingen vej over dyrket mark (ca. 50 m. fra asfaltvej). Bevoksning: 1976: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
FM-sten sat i højens sydside.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)