Mandshøj
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
130717-15

Fredningsnr.
201267

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/11 1881. Skænket. To sten med helleristninger på jordstykke, 5 x 8 m. (Udgravede i den sløjfede "Mandshøj").
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM. 17/11 1881. MS.

1881 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb. 14-15: Fotos af to helleristningssten, oprindeligt fra "Mandsbjerghøj" sb. 14 Øster Velling sogn, men nyopstillet i 1880-81 ved sb. 15 Øster Velling sogn.

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matr. Nr. 14. To Sten med Helleristninger, udgravede af "Mandbjerghøj"; (jvf. 14). Fredlyste 1881.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To Sten med Helleristninger paa Jordstykke, 8 x 5 m.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
To reste sten opsat ved Ø-side af kommunevej. Den vestlige sten er 0,8 m høj, 0,7 m bred og 0,7 m dyb. Den østlige er 1.0 m høj, 1,0 m bred og 0,8 m dyb. På den vestlige sten ses ingen ristninger i almindeligt dagslys. Den østlige har en helt plan billedflade, hvorpå koncentriske cirkler, hvoraf flere parvis indrammet af ovaler i dobbeltstreg, der aftegner sig dels i lys/skygge, dels i en tynd lav-vegatation. Stenene er tilført stedet fra den sløjfede og udgravede "Mandbjerghøj" (ikke "Mandshøj", som angivet i fredningstekxt). Bør medinddrages i listen over "Nationale fortidsminder" og gøres til genstand for skiltning. Lille P-plads findes umiddelbart V for vejen overfor helleristningstenene. Kortbord bør opsættes ved P-plads for ikke at dominere fortidsmindet visuelt. ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanlig fortidsmindetype: sten med helleristnin ger af enestående art. Let tilgængelig. Hidrører fra høj, hvorfra fund.

1998 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
130717-15 er flyttet fra 130717-14.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. På græsstykket er udover de to helleristningssten også FM-sten og infotavler. Helleristningerne er ikke synlige i dagslys. Beliggende i græsstykke i skovkant.

Litteraturhenvisninger  (0)