Hald Hovedgaard

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130803-106

Fredningsnr.
2109176

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1 x 15 m. Noget udflydende højfod, på top af naturlig bakke. Græsklædt på kirkegård. Bemærk, at korset på toppen af højen ikke er omfattet af fredningen og at højens fredningsmæssige status ikke skal kunne hindre en evt. fornyelse med et tilsvarende kors.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Højde 5-6'. Diameter 60'. Ødelagt. Noget sløjfet og overpløjet.

1991 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj besigtiget med henblik på fredning.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2016 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Meddelelse fra Viborg Museum 6/7-2016: Vores nyere tids inspektør, Peter Iversen, arbejder pt. med at skrive Hald Eges historie til byjubilæet 100 år i 2017. Han er faldet over en tekst fra fhv. sognepræst ved kirken Ole Bak (1981-2006), som skriver, at ”Gravhøjen, kaldet Nissehøjen, var oprindeligt ødelagt af gravrøveri og pløjning, men blev gendannet i forbindelse med anlægningen af kirkegården”. Hald Ege Kirke og Kirkegård blev opført 1965-67 (med senere tilføjelser), og det med kirkegården og kirketårnet som første fase i 1965. Peter Iversen har fundet to billede af højen, som efter sigende stammer fra 1965-1967. Det ene viser en noget ødelagt høj, som kunne minde om det som er beskrevet i 1886, mens den anden viser den ”genskabte” gravhøj med den nybyggede kirke i baggrunden. Billederne er som sagt desværre ikke præcist dateret. Billederne (dias) stammer fra det nu nedlagte Nordisk Kirkeprojekt fra Museet Holmen i Løgumkloster. Projektet døde i 1997, og vi har efterfølgende fået de dias der knyttede sig til byggeriet af Hald Ege Kirke 1965-67. Så tyder det altså på, at den fredede gravhøj på kirkegården nok i kernen rummer rester at den oprindelige gravhøj, men også, at dens ydre form er resultatet af en jordopbygning i miden af 1960’erne.