Hejring
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130906-99

Fredningsnr.
1811128

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
En stensat grav med svagt buede langsider, 3 m lang i nord- syd, 2 m bred over midten i øst-vest, 1,25 - 1,40 m bred ved enderne mod nord og syd. Kammeret er sat af 0,50 - 0,85 m høje sidesten, 4 i hver af langsiderne og 1 for den nordlige ende, sydenden er lukket af opstablede marksten af forskellig størrelse. En større, flad sten dækker over kammerets nord- lige ende. Uden om stenkammeret er desuden - ved kendelse af 14.12. 1956 - fredet et areal på ca 9 x 6 m, der omfatter et 2 m bredt bælte uden om stenkammeret, dog at arealet i denne bredde er forlæn- get mod nord helt ud til kommunevejen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1955 Museal udgravning
Journal nr.: 373/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet høj med stenkammer.

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 961/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stensat grav med svagt buede langsider, 3 m langt i nord-syd, 2 m bred over midten i øst-vest, 1,25-1,40 m bred ved enderne mod nord og syd. Kammeret er sat af 0,50-0,85 m høje sidesten, 4 i hver af langsiderne og 1 for den nordlige ende, sydenden er lukket af opstablede marksten af forskellige størrelse. En større flad sten dækker over kamrets nordlige ende. Uden om stenkammeret er desuden - ved kendelse af 14-12-1956 - fredet et areal pa ca. 9 x 6 m, der omfatter et 2 m bredt bælte uden om stenkammeret, dog at arealet i denne bredde er forlænget mod nord helt ud til kommunevejen. J. 961756 om fredningen og restaurering.

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2020 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)