Klejtrup-stenen

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
140704-136

Fredningsnr.
1811134

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)
Stenlægning/Stensamling, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)
Kultanlæg, Udateret (dateret 900 - 1099 e.Kr.)
Vej, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Fredningstekst

Klejtrup-stenen Stenen er af granit. Fri højde over jorden ca. 135 cm. Stenen er ca. 85 cm bred. På indskriftsiden, som vender mod syd, er en runeindskrift i 2 linier.
Undersøgelsehistorie

1978 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
runesten.

1978 Museal udgravning
Viborg Museum
Efter fundet af runestenen blev der foretaget en udgravning af området, hvor runestenen var fundet. Herved afdækkedes en uregelmæssig stensamling inden for et ca. 10x8m stort område. Blandt stenene var en sten med kløvemærker og en sten med en indhugget omløbende fure, bestemt som en 'sænkesten'. Endvidere fandtes 3 nedrammede, tilspidsede egestolper og sporene efter en fjerde stolpe. På stedet har stået en kvadratisk anlæg på ca. 2,5x2,5m. En af stolperne er 14C dateret til 1150 +/-55. Endvidere blev der foretaget 14c dateringer af tørn i en vejbanke.

1982 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Klejtrup-stenen. Stenen er af granit. Fri højde over jorden ca 135 cm. Stenen er ca 85 cm bred. På indskriftsiden, som vender mod syd, er en runeindskrift i 2 linier. F.53-1856

1982 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2016 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”… og efter Åmunde sin sønnesøn.” Dateres vikingetid, slut 900-tallet. Højde 165 cm, bredde 87 cm. Opdaget 1978 ved Klejtrup Sø, rejst på fundstedet. Restaureret 2016.

Litteraturhenvisninger

Iversen, M.
På vej til kirke? MIV 13
1985