Færgemarkskoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070609-7

Fredningsnr.
432510

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
10 skåltegn på dele af sprængt dæksten: min. 9 stk. skåltegn på ØSØ-vendt side af del af dæksten i midt af kammer og min. 1 skåltegn på NNV-vendt side af del af dæksten vest for kammer.

Fredningstekst
Tingl.: 3/10 1895, C.C.S. Rosenørn-Lehn Langdysse, 13 x 7 m, 1 m høj. 4,5 m fra østenden kammer af 3 bæresten og afvæltet dæksten. Randsten: Ø 5, S 11, V 5, N 8. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(158) Dysse med langagtig firsidet Hegn af reiste Stene; Retning Øst-Vest. Der er Grav i Midten men Overliggeren er sprængt. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 13 x 7 m, 1 m høj. 4.50 m fra østenden kammer af 3 bæresten og afvæltet dæksten. Randsten: øst 5, syd 11, vest 5, nord 8. Træer, i skov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Beskrivelse: Ø-V vendt rektangulær høj. 13x7x1 m. Herom intakt og fin randstenkæde. 28 store og statelige. Nogle randsten står intakt, andre er væltet snart ind snart ud. Kammer: Ca midt i højen ses 1 kammer (3 1/2 m fra østenden). Nærmest polygonal form. 3 bæresten in situ, gang mod syd. uvist om de 2 vestlige er bæresten. Dækstenen er kløvet i 3 dele: den ene hviler på en bæresten, en er syd for kammer op mod randsten, en er vest for kammeret. Beliggenhed: I løvskov, nær lysning ud mod skovbryn. ** Seværdighedsforklaring ** Fint, uberørt anlæg men samtidig et hvor bevoksning tillader oversigt. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langhøj med dyssekammer. 10 skåltegn på dele af sprængt dæksten: min. 9 stk. skåltegn på ØSØ-vendt side af del af dæksten i midt af kammer og min. 1 skåltegn på NNV-vendt side af del af dæksten vest for kammer.

Litteraturhenvisninger  (0)