Kjærgårdsholms Jorder
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131002-25

Fredningsnr.
18064

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 21 m. Udgravet ved stort, nu tilgroet tophul. Lynggroet, i hede. Afstanden til nabohøjen (sb. 26, 1806-5) er så kort, at man i praksis må regne med, at højene går sammen, hvorfor der ikke på stykket mellem dem må plantes eller dyrkes. Kjærgårdholms jorder, matr.nr. 8a: Høj i skel til matr.nr. 5a af Kjærgård- holms jorder.
Undersøgelsehistorie  (8)
1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj. 1,5 M. h., 16 M. br. I og vest for Toppen en flad Sænkning, 3 M. br., ½ M. d. Lynggroet.

1911 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 m h. 16 m bred. I og vest for Toppen en flad Sænkning, 3 m bred ½ m dyb. Lynggroet. Fredningsværdig. Kjærgaardsholm Haasum Sogn pr. Ramsing St. tilhører Niels Degn [[Gdr.]] og Boelsmand M. Slot Madsen. Da den ældre Beskadigelse sikkert ikke er ført til Bunden og den ligger lyngklædt i Vinklen mellem to Veje, mener jeg den er fredningsværdig ogsaa Ejeren ønsker dem fredet. [[B]]

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 21 m. Udgravet ved stort nu tilgroet tophul. Lynggroet i hede. Afstanden til nabohøjen (sb. 26) er så kort, at man i praksis må regne med, at højene går sammen hvorfor der ikke på stykket mellem dem må plantes eller dyrkes. tingl 15/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Det lille hedeareal omkring højen er noget domineret af græs.

Litteraturhenvisninger  (0)