Kjærgårdsholms jorder
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131002-26

Fredningsnr.
18065

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,80 x 17 m. Lille, tilgroet sænkning i top ellers velbevaret, virker dog lidt flad. Afstanden til nabohøjen (sb. 25, 1806-4) er så kort, at man i prak- sis må regne med, at højene går sammen, hvorfor der ikke på stykket mellem dem må plantes eller dyrkes.
Undersøgelsehistorie  (8)
1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2/3 M. h., 12 M. br. Lynggroet.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2/3 m h. 12 m bred [[Lynggroet]]. Ejer M. Slot Andersen Haasum 15 h. Fredningsværdig. Kjærgaardsholm Haasum Sogn tilhører Boelsmand M. Slot Madsen Haasum pr. Ramsing St. Højen er paa alle maader fredningsværdig og ligger ved Siden af [sb.] Nr. 25. [[B]]

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,8 x 17 m. Lille tilgroet sænkning i top, ellers velbevaret, virker dog lidt flad. Afstanden til nabohøjen (sb. 25) er så kort, at man i praksis må regne med, at højene går sammen hvorfor der ikke på stykket mellem dem må plantes eller dyrkes. tingl 15/5-1950

1949 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med ældre nåletræer

Litteraturhenvisninger  (0)