Kjærgårdsholms jorder

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131002-27

Fredningsnr.
18067

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,5 x 18 m. Flere tilgroede huller i side og top. Tæt bevokset med fyr i plantage.
Undersøgelsehistorie

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 1,7 M. h., 15 M. br. Antagelig udgravet ved en gl. 6 M. br. Klöft i N-S., nu 2/3 M. d.

1911 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7 m h. 15 m bred. Antagelig udgravet ved en gammel 6 m bred Kløft i N-S, nu 2/3 m dyb. Fredningsværdig. Kjærgaardsholm "Nyholm". Ejer Proprietær A. Pedersen, Ramsing St. Højen ligger smukt lige op til Vejen, beplantet i Plantage, Beskadigelsen synes ikke nær saa dybtgaaende som antaget og er sikkert ikke ført til Bund, hvorfor Højen bør fredes og Beplantningen fjernes ](A). [ [[B]]

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1½ x 18 m. Flere tilgroede huller i side og top. Tæt bevokset med fyr i plantage. tingl 15/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.