Kjærgaardsholms Jorder
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131002-29

Fredningsnr.
18066

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,2 x 15 m. Gammelt tophul 2 x 4 m stort og 0,5 m dybt. Fandt ikke højen, da der er tæt plantage, men den er der utvivlsomt og Reffsgård beteg- ner den som fredningsværdig.
Undersøgelsehistorie  (7)
1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 1,2 M. h., 14 M. br. Gl. Tophul, 4 x 2 M. br., ½ M. d., hvorved Höjen antagelig er udgravet.

1911 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,2 m h. 14 m br. Gammelt Tophul, 4 x 2 m br., ½ m dyb, hvorved Höjen antagelig er udgravet. [[Fredningsværdig]] Kjærgaardsholm "Nyholm". Ejer Proprietær A Pedersen Ramsing St. Højen ligger nu beplantet i Plantage heller ikke den synes Beskadigelsen at være saa dybtgaaende som antages og bør fredes. Ejeren til disse 4 [sb.nr. 25,26,27 og 29] til Fredning indstillede Høje er velvilligt stillet deroverfor ](A)[. [[B]]

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,2 x 15 m. Gammelt tophul 2 x 4 m stort og ½ m dybt. (Fandt ikke højen, da der er tæt plantage, men den er der utvivlsomt og Reffsgaard betegner den som fredningsværdig). tingl 15/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, mosklædt i plantage. Lidt pur på højen.

Litteraturhenvisninger  (0)